klienci

PROGRAMY

Programy szkoleń, warsztatów oraz zajęć indywidualnych dostosowujemy do potrzeb Klienta. Poniżej przedstawimy programu kursów otwartych. Trwają one 24-godziny dydaktyczne. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają najczęściej 90 minut.

5 i 6-latki - Gimnastyka Umysłu

W atrakcyjnej dla dzieci formie trenujemy zdolności poznawcze, które już niedługo będą potrzebne im w “zerówce” i szkole. Wykorzystujemy do tego zróżnocowane materiały, gry i zabawy. W ramach zajęć:

 • podnosimy koncentrację - ćwiczymy przerzutność uwagi, selekcję bodźców, wytrwałość, świadome kierowanie uwagą
 • poprawiajamy pamięć bezpośrednią i krótkotrwałą (długotrwałą poprzez powtórki i mnemotechniki), trenujemy pamięć wzrokową, słuchową i kinestetyczną
 • wypracowujemy nawyk wykorzystywania kreatywności do zapamiętywania i wykonywania zróżnicowanych zadań edukacyjnych, poprawiamy płynność, giętkość i oryginalność myślenia, a także biegłość operowania zdolnościami myślowymi (m. in. dedukowaniem, kojarzeniem, abstrahowaniem); promujemy postawy proaktywne, otwarcie na nowości, wychodzenie poza ramy i schamaty
 • wpieramy proces nauki czytania i pisania na wesoło - poprzez zabawy i ćwiczenia z naszego autorskiego skryptu, wprowadzamy czytanie globalne i wielozmysłowo zapoznajemy z literami, ćwiczymy motorykę małą i spostrzegawczość
 • wypracowujemy nawyk wykonywania twóczych notatek (w tym map myśli), nazywanych przez nas eduBazgrołami; jest to praktyczna nauka sporządzania notatek, które pomagają uporządkować wiedzę, zrozumieć temat, szybciej powtarzać i skuteczniej zapamiętywać informacje; takie notatki dodatkowo rozwijają kreatywność, podnoszą umiejętność kategoryzowania i tworzenia asocjacji

koncentracja

30%

pamięć i mnemotechniki

25%

kreatywność

20%

wspieranie procesu nauki czytania i pisania

15%

twórcze notowanie

10%

kl. 1-2 - Bystrzaki

Przez świat niesamowitych możliwości umysłu i nieograniczonej kreatywności prowadzi dzieci rodzina strusi. Każde uosabiające inny zmysł. Dzięki nim dzieci uwrażliwiają się na świat wielozmysłowo, co zwiększa ich potencjał w zakresie nauki. Podczas zajęć trenują zdolności potrzebne w procesie uczenia się: koncentrację uwagi, kojarzenie, pamięć. Mają okazję doskonalić umiejętności konieczne w nauce czytania (w tym czytania całościowego) oraz pisania. Całość uatrakcyjniają zróżnicowane pomoce i formy pracy, które dają szansę na pełniejszy rozwój ich kreatywności.

kl. 3-4 - Podróż edukacyjna

Wraz z dwójką bohaterów o odmiennych, uzupełniających się stylach uczenia (m. in. dominacja lewej i prawej półkuli mózgowej), dzieci wyruszają w podróż po świecie. W trakcie wyprawy w praktyce poznają techniki pamięciowe, notowania i czytania. Ich indywidualne predyspozycje, związane z pracą obu półkul mózgowych, pomagają im rozwiązywać kolejne zagadki, realizować zadania, zdobywać nowe umiejętności. Trening wspiera dzieci w przejściu progu 3-4 klasa, wzmacnia wiarę w możliwości ich umysłu i sprawność intelektualną. Dzięki kreatywnym formom notowania i technikom pamięciowym, przygotowują się do większej samodzielności w nauce. Proces nauki czytania dzieci wzbogacają o trening czytania ze wskaźnikiem, poszerzanie pola widzenia oraz podnoszenie prędkości postrzegania. Towarzyszy temu doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, tak trudnej i potrzebnej podczas nauki. Całość uatrakcyjniają materiały, zdjęcia, pomoce oraz sama forma zajęć, oparta na wielozmysłowej Metodzie Sensus.

kl. 5-6 - Sztuka uczenia się

W atrakcyjny sposób dzieci są zapoznawane z nowymi sposobami uczenia się: pracy z tekstem, notowania, zapamiętywania. Wykorzystują przy tym swoją kreatywność i ćwiczą ją, tworząc niebanalne skojarzenia oraz mulitisensoryczność (wielozmysłowość). Trenują ze stoperem prędkość postrzegania, pomagają sobie nawzajem w “rozciąganiu” pola widzenia. Jedni nie mają sobie równych jeśli chodzi o tempo czytania i rozumienie tekstów, inni tworzą notatki, które wszystkich zachwycają, a część z nich trudno prześcignąć w skuteczności zapamiętywania. Dostrzegając zróżnicowanie w przejawianiu predyspozycji i siłę regularnej pracy, w dzieciach wzmacnia się wiara w możliwości ich umysłu. To z kolei, wraz z atrakcyjnością nowych technik uczenia się, podnosi motywację Uczniów do pracy i zachęca do samodzielności.

kl. 7-8 i gimnazjum - Twórcze wkuwanie

Poznanie atrakcyjnych technik uczenia się podnosi motywację Uczniów do pracy. Wzmacnia wiarę w ich możliwości. Zróżnicowane formy pracy zachęcają do włożenia wysiłku nie tylko w trakcie zajęć, ale także podczas pracy samodzielnej. Wsparciem jest tu także wiedza na temat planowania i organizacji czasu nauki. Trening rozwijający wyobraźnię oraz uwrażliwiający zmysły (multisensoryczność) pozwala odkryć nowy potencjał w procesie kojarzenia, rozumienia i zapamiętywania informacji (materiał szkolny, języki obce i inne), zarówno podczas stosowania mnemotechnik, jak i podczas czytania. Uczestnicy zajęć widzą, że jedni nie mają sobie równych jeśli chodzi o tempo czytania i rozumienie tekstów, innych trudno prześcignąć w skuteczności zapamiętywania, a część z nich tworzy notatki, które wszystkich zachwycają. Uczą się od siebie nawzajem i zaczynają bardziej doceniać różnice między współpracującymi ludźmi. Wkrótce wersja dwujęzyczna polsko-angielska.

szkoła ponadpodstawowa - Efektywna nauka

Poznanie atrakcyjnych technik uczenia się podnosi motywację Uczniów do pracy. wzmacnia wiarę w możliwości ich umysłu i sprawność intelektualną. Trening rozwijający wyobraźnię oraz uwrażliwiający zmysły (multisensoryczność) pozwala odkryć nowy potencjał w procesie kojarzenia, rozumienia i zapamiętywania informacji (materiał szkolny, języki obce i inne),zarówno podczas stosowania mnemotechnik, jak i podczas czytania. Zróżnicowane formy pracy zachęcają do włożenia wysiłku nie tylko podczas, zajęć, ale także podczas pracy samodzielnej. Uczestnicy będą mogli znacznie podnieść tempo czytania, zwiększyć możliwości zrozumienia tekstu, poznać sposoby notowania ułatwiające pracę nad problemem oraz techniki pozwalające szybko, łatwo i skutecznie zapamiętać wybrane informacje (także podczas nauki języków obcych). Wymieniając się doświadczeniami, Uczestnicy uczą się od siebie nawzajem i zaczynają bardziej doceniać różnice między współpracującymi ludźmi. Wkrótce wersja dwujęzyczna polsko-angielska.

Efektywna praca umysłowa

Kiedy kształcenie ustawiczne staje się coraz bardziej popularne, nie tylko osoby pracujące mają świadomość tego, że proces uczenia się nie zakończył się wraz z końcem edukacji formalnej. Studenci są coraz bardziej świadomi tego, że umiejętność skutecznego i szybkiego uczenia się będzie im potrzebna nie tylko przed sesją, ale także na etapie samodzielnego dokształcania się na potrzeby pracy, podczas szkoleń, nauki języków obcych, uczenia się od mentorów i współpracowników oraz poprzez doświadczenie. Uczestnicy będą mogli znacznie podnieść tempo czytania, zwiększyć możliwości zrozumienia tekstu, co pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości czasu podczas czytania poczty czy dokumentacji). Poznają także sposoby notowania ułatwiające pracę nad problemem, przedstawienie swoich pomysłów i koncepcji podczas prezentacji i wzmocnienie swojego przekazu słownego obrazami. Uczestnicy opanują techniki pozwalające szybko, łatwo i skutecznie zapamiętać wybrane informacje (m. in. podczas nauki języków obcych, w trakcie spotkań, na potrzeby szkoleń). Trening rozwijający wyobraźnię oraz uwrażliwiający zmysły (multisensoryczność, w tym myślenie wizualne) pozwala odkryć nowy potencjał w procesie kojarzenia, rozumienia i pracy nad celami. Wyższa sprawność umysłowa, świadomość swoich silnych stron, potencjału mózgu i nowo zdobyte umiejętności pozwolą Uczestnikom podejmować nowe, ambitne wyzwania i ze śmiałością realizować swoje cele i marzenia.

Trening Umysłu

W miłej atmosferze Uczestnicy mają okazję przekonać się, że ich pamięć, zdolność kojarzenia czy koncentracja uwagi mogą jeszcze osiągnąć wysoki poziom. Wzmacnia to wiarę w możliwości ich umysłu i sprawność intelektualną. Wystarczy znaleźć odpowiednie dla swojego potencjału metody i strategie. Badania wskazują na to, że trening wrażliwości wielozmysłowej pozwala uchronić się przed przykrymi skutkami spadku zdolności zapamiętywania. Dlatego zajęcia skupiają się na wszystkich 5 zmysłach, co czyni je dodatkowo atrakcyjnymi i skutecznymi. Uczestnicy dowiedzą się ponadto: jak samodzielnie w życiu codziennym podnosić swoje umiejętności umysłowe, jakie szanse daje otwartość na nowości i na nowe kontakty, co umożliwia im zwiększenie elastyczności myślenia i jak o nią dbać, jaki tryb życia i odżywiania utrzyma mózg w dobrej kondycji i wiele innych ciekawostek. Korzyści

 • szybkie przywoływanie i utrwalanie informacji w pamięci
 • kojarzenie nazwisk i twarzy
 • zapamiętywanie faktów oraz listy spraw
 • długotrwała koncentracja na zadaniu
 • szybkie przełączanie z zadania na zadanie
 • sprawne dobieranie słów
 • szybkie przetwarzanie informacji i reakcje
 • szybsze rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • wyobraźnia przestrzenna
 • logiczne myślenie
 • elastyczne myślenie wielokierunkowe