oferta

OFERTA

Poruszamy się w takich obszarach jak:

 • wykorzystywanie indywidualnego stylu przetwarzania informacji
 • koncentracja
 • pamięć i mnemotechniki
 • szybkie czytanie, zrozumienie i praca z tekstem
 • twórcze notowanie
 • kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 • planowanie pracy umysłowej
 • organizowanie przestrzeni i klimatu sprzyjających pracy umysłowej oraz kreatywności
 • inne (motywacja, planowanie ścieżki osiągania celów, zarządzanie stresem)

Konsultacje oraz zajęcia oparte o program kursów otwartych (dostosowany do potrzeb) prowadzone z 1 - 3 osobami dla dorosłych oraz uczniów i/lub ich rodziców.

1. Rozpoznanie predyspozycji i silnych stron

 • ćwiczenia testowe
 • wywiad
 • obserwacja
 • ankieta preferencji poznawczych
 • rozpoznanie indywidualnego stylu motywacyjnego

2. Sprecyzowanie celów

 • analiza potrzeb
 • sprecyzowanie problemów
 • wspólne ustalanie celów

3. Zaplanowanie działań

 • precyzyjne dostosowanie programu do potrzeb i predyspozycji
 • dostosowanie odpowiednich narzędzi podnoszących motywację
 • duża elastyczność czasowa

4. Realizacja

 • praca podczas spotkań z Licencjonowanym Trenerem Metody Sensus
 • trening samodzielny na przygotowanych materiałach
 • praca na materiałach autorskich Sensus i na materiałach wskazanych przez Klienta
 • wykorzystywanie atrakcyjnych pomocy, gier, aplikacji i innych narzędzi wspierających proces edukacyjny
 • możliwość prowadzenia spotkań u Klienta, w wynajętej sali, on-line

5. Podsumowanie efektów

 • stały kontakt z Rodzicami/Opiekunami
 • regularne sprawozdania oraz dodatkowe materiały udostępniane w Google Classroom

6. Ustalenie wytycznych do dalszego rozwoju

 • wspieranie w osiąganiu samodzielności w stosowaniu nowo poznanych metod pracy, w rozwoju oraz w planowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej
 • dołączenie do grupy treningowej na Facebooku

Kursy otwarte trwają 24-godziny dydaktyczne. Grupy liczą 6 - 12 osób. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają najczęściej 90 minut. Szczegóły dotyczące kursów grupowych dla poszczególnych grup wiekowych znajdziesz w zakładce Programy

Dla klas oraz grup zorganizowanych prowadzimy pojedyncze warsztaty oraz cykle. W przypadku warsztatów dla klas, dostosowujemy przykłady praktyczne w poszczególnych warsztatach do aktualnego programu i potrzeb klasy.

Przykładowe tematy:

kreatywne wkuwanie

szybsze, skuteczniejsze i przyjemniejsze zapamiętywanie: notatki oraz techniki pamięciowe dostosowane do zapamiętywania różnego rodzaju informacji (mogą być pokazywane na aktualnych przykładach z materiału szkolnego), temat tak szeroki, że można przeprowadzić cały cykl warsztatów

koncentracja

trening uwagi, koncentracji i spostrzegawczości, podczas warsztatu ćwiczymy przerzutność uwagi, selekcję bodźców, wytrwałość, świadome kierowanie uwagą - to co sprawia dzieciom największą trudność na początku ich ścieżki edukacyjnej

pamięć

ćwiczenia poprawiające pamięć bezpośrednią i krótkotrwałą, techniki podnoszące umiejętność zapamiętywania długotrwałego (mnemotechniki), trening pamięci wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej, podnoszący poziom umiejętności kojarzenia i koncentracji

eduBazgroły

mapy myśli, notatki graficzne, rysunki mnemotechniczne - pomagają uporządkować informacje, zrozumieć temat, szybciej powtarzać i skuteczniej zapamiętywać; np. rysunkowe metody zapamiętywania ortografii, słówek z języków obcych, treści lektur i inne. Praktyczna nauka notowania.

ortografia kreatywnie

dzieci poznają kilka skutecznych sposobów na zapamiętywanie słów z trudnościami ortograficznymi. Używają przy tym swojej wyobraźni, tworzą skojarzenia, rysunki i uczą się "bawić" ortografią. Poznane techniki motywują dzieci do nauki ortografii i sprawiają, że staje się ona dla dzieci przyjemna.

zorganizuj się

organizacja i planowanie czasu nauki w celu przygotowywania się na bieżąco do lekcji i z optymalnym wyprzedzeniem do sprawdzianów (rozplanowanie powtórek, taktyki pracy)

egzaminy

przygotowanie do egzaminów, taktyki zdawania, Jak przygotować się do egzaminu, stres i relaks, jak się zmotywować do nauki, siła koncentracji i skupienia na celu, szybkie notatki

kreatywność

trening umysłu poprawiający płynność, giętkość i oryginalność myślenia, a także biegłość operowania zdolnościami myślowymi (m. in. dedukowaniem, kojarzeniem, abstrahowaniem); promowanie postawy proaktywnej, otwarcia na nowości, wychodzenia poza ramy i schamaty

W ramach projektów edukacynych realizujemy między innymi:

 • warsztaty dla klas (np.: “Mnemotechniki w szkole”, “Skoncetrowany uczeń”, “Wyścig z czasem - przyjaźnie o planowaniu i organizacji”, “Stres kontrolowany”, “Mapy myśli”)
 • pełne kursy dla uczniów
 • szkolenia dla Rad Pedagogicznych (np.: “Mnemotechniki na lekcji”, “Kreatywność = efektywność - jak wprowadzać ją na lekcjach”, “eduBazgroły i myślenie wizualne dla Twoich uczniów” oraz tematy wychowawcze)
 • warsztaty dla Rodziców (np.: “Motywacja do nauki”, “Jak pomóc dziecku w nauce - praktyczne sposoby”, “Organizacja pracy umysłowej”. “Dysleksja a szybkie czytanie”)

Wstępne informacje:

 • programy ściśle dostosowane do potrzeb
 • ankiety badające indywidualne preferencje poznawcze
 • konkursy, artykuły na stronie internetowej, w gazetkach i inne atrakcje
 • superwizje, konsultacje, moderowanie spotkań
 • pomoc merytoryczna przy pisaniu wniosków o dofinansowanie

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

W ramach projektów dla klientów biznesowych realizujemy między innymi:

 • szkolenia dla zespołów
 • zajęcia indywidualne
 • konsultacje

Nawiązując z nami kontakt, macie Państwo gwarancję profesjonalnego i rzetelnego podejścia na każdym etapie współpracy. Możecie liczyć na najwyższy poziom usług na każdym z etapów:

 • analiza silnych stron, problemów, potrzeb i celów
 • przedstawienie programu i formy jego realizacji, które naszym zdaniem będą najskuteczniejsze
 • spotkanie podczas którego omawiamy z Państwem szczegóły, aby jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom
 • realizacja projektu szkoleniowego - szkolenia i konsultacje prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych Licencjonowanych Trenerów Metody Sensus, na tym etapie jesteśmy w stałym kontakcie ze wskazanymi przez Państwa osobami
 • wdrożenie nowo poznanych metod, sposobów i strategii działania w naturalnym środowisku pracy, poza salą szkoleniową
 • rzetelna ewaluacja, która pozwala poznać ostateczne efekty naszej współpracy i wytyczyć cele do dalszego doskonalenia

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Do Centrum Edukacji SENSUS już od pierwszych lat istnienia firmy zaczęli dołączać kolejni trenerzy. Mając na uwadze wysokie standardy, współpracujemy z osobami z wyższym wykształceniem, które mają doświadczenie w pracy trenera oraz ukończyły szkolenie, dzięki któremu stały się Licencjonowanymi Trenerami Metody SENSUS. Jeśli chcesz zostać Licencjonowanym Trenerem Metody Sensus i prowadzić kursy, skontaktuj się z nami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.