klienci

O METODZIE

Naszą inspiracją jest neurodydaktyka (ang. „brain friendly learning”), która wskazuje na potrzebę stosowania w procesie uczenia metod pełniej wykorzystujących potencjał mózgu, wzmacniających i zwiększających jego sprawności. Bazuje na ciekawości poznawczej oraz pozwala na samodzielne szukanie rozwiązań. W ten sposób uczenie staje się nie tylko skuteczniejsze, ale też ciekawsze i bardziej angażujące. Pozwala to na zmaksymalizowanie motywacji do nauki i rozwoju oraz skuteczności uczenia się.

Efektywni

Około 10 000 uczniów oraz osób dorosłych poprawiło dzięki nam efektywność swojej pracy umysłowej. Mamy ogromną skuteczność! Możemy to potwierdzić dzięki stałemu monitorowaniu postępów. Żaden Absolwent nie ocenił wpływu kursu na podniesienie własnych możliwości umysłowych na poziomie niski / bardzo niski. Średnia ocena kursów w skali 1-6 to 5,2, a sprawność w przekazywania wiedzy przez trenerów oceniana jest na 5,5. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce “korzyści”.

Kreatywni

Wszystkie nasze programy są autorskie. Nasi metodycy wciąż je udoskonalają, dostosowując do zmieniających się potrzeb. Inspiracje czerpią codziennie w pracy oraz bieżących nowości. Pomysłowe scenariusze zajęć oraz atrakcyjne materiały zawierają precyzyjnie dobrane ciekawe i inspirujące ćwiczenia. Dużą wagę przywiązujemy także do twórczych pomysłów i niebanalnego wykorzystywania różnych pomocy (w tym gry edukacyjne, programy komputerowe), aby trening był równie przyjemny, co efektywny. Nasi Absolwenci często podkreślają, iż nasze kursy i warsztaty zainspirowały ich do wykorzystywania podczas pracy i nauki swojej kreatywności.

Rzetelni i profesjonalni

Od ponad 25 lat doskonalimy swoje programy, poszerzamy wiedzę z zakresu neurodydaktyki. Nasze wieloletnie doświadczenie przenosimy na pracę z ludźmi oraz na doskonalenie umiejętności naszych Licencjonowanych Trenerów. Niezmiennie poszukujemy nowych, opartych o aktualną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu, metod uczenia się.Cały czas dbamy o oferowanie usług o jak najwyższym poziomie. Bardzo rzetelny i profesjonalny trener, świetnie przygotowany! Dobrze przygotowane materiały (fachowość). Był to dla mnie solidny i intensywny kurs. Dobre przygotowanie i duże doświadczenie trenera.

Praktyczni

Jesteśmy przekonani o mocy praktycznego podejścia. Z tego względu nasze szkolenia zdominowane są przez ćwiczenia, a wiedza teoretyczna traktowana jest jako podparcie dla nich, a nie odwrotnie. Często pracujemy na materiałach, które chce opanować Uczesnik zajęć, aby od razu wdrażać nowe metody pracy w życiu codziennym. Czerpiemy nie tylko z naszego wieloletniego doświadczenia, ale także z dobrych praktyk uczestników naszych szkoleń i kursów, ciągle wzbogacając bazę pomysłów. Wspieramy we wdrażaniu nowości w pracy i uczeniu się podczas kursów i szkoleń oraz na późniejszych etapach implementacji nowych nawyków.

Przyjaźni i motywujący

Absolwenci bardzo często chwalą atmosferę panującą na zajęciach (ocena 5,1 w skali 1- 6), naszych Trenerów, indywidualne podejście, wsparcie i poczucie, że są dla nas ważni. Wielokrotnie kursy pozwoliły im odkryć swoje możliwości. 96% naszych Absolwentów podkreśla, że uczestnictwo w naszych kursach podniosło motywację do pracy i zwiększyło wiarę w swój sukces.

Bardzo inspirujące było dla mnie zaangażowanie prowadzącej Pani Ewy. Prowadząca jest wspaniałą kobietą, świetnie tłumaczy i wyjaśnia, mobilizuje, to dzięki niej atmosfera jest taka fajna. Ma w sobie coś, co dodaje temu kursowi czegoś takiego, że człowiekowi chce się wstawać rano w weekendy, żeby spędzić na kursie 2,5 godz. Gdyby inni nauczyciele uczyli tak jak pani Dagmara, to wszyscy mieliby piątki. Trener serdeczny i wyrozumiały, niesamowity talent pedagogiczny. Basia to bardzo sympatyczna, kompetentna i profesjonalna instruktorka, pomocna. Dzięki trenerce na zajęciach panowała miła i luźna atmosfera.

Centrum Edukacji SENSUS istnieje od 2000 r. Osoby, które stworzyły firmę już wcześniej miały wieloletnie doświadczenie w pracy jako trenerki technik pamięciowych oraz koncentracji i uwagi. Edukacja i rozwój osobisty od lat są ich pasją. Łącząc swoje wieloletnie doświadczenia oraz nieustannie pojawiające się w świecie edukacji nowości, stworzyły profesjonalną, nieprzeciętną i przyjazną firmę oraz Metodę Sensus.

Ewa Ukleja - właścicielka firmy, pedagog.

Główna autorka Metody Sensus. Obecnie współpracuje na stałe ze szkołami, wspierając uczniów, rodziców i nauczycieli w edukacji. Jest pedagogiem szkolnym oraz mediatorem. est autorką artykułów i współautorką książek. Długoletni trener treningów pamięci, koncentracji, szybkiego czytania, efektywnej nauki i twórczego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki swojemu podejściu do ludzi, potrafi stworzyć wspaniałą, niepowtarzalną atmosferę podczas szkoleń.

Elżbieta Rosińska - współtwórca programów kursów

Psycholog z wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych (szkoła, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne); specjalistka w zakresie pracy z młodzieżą o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), absolwentka Podyplomowego Studium Socjoterapii. Długoletni trener treningów pamięci, koncentracji, szybkiego czytania, efektywnej nauki i twórczego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęć adaptacyjnych, antystresowych, komunikacji interpersonalnej, umiejętności wychowawczych dla nauczycieli.

Barbara Antonowicz metodyk firmy, trenerka

Współautorka Metody Sensus. Od kilkunastu lat prowadzi indywidualne konsultacje, szkolenia w firmach, kursy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zajęcia ze studentami, warsztaty z rodzicami i nauczycielami. Jest autorką artykułów i współautorką książek i podręczników dotyczących kreatywności oraz technik efektywnej pracy umysłowej. Dołącz do grona licencjonowanych trenerów Metody Sensus

Dołącz do grona licencjonowanych trenerów Metody Sensus

Na atrakcyjność i skuteczność zajęć prowadzonych Metodą Sensus wpływają także narzędzia i metody, które wykorzystujemy. Są to między innymi:

  • mapy myśli wg T. i B. Buzana, Textize MindMap, Quick Draw, Auto Draw, One Note, MindMup i inne
  • autorskie skrypty dostosowane do poziomu edukacji oraz wieku
  • atrakcyjne gry i pomoce edukacyjne podnoszące poziom uwagi, poprawiające pamięć krótkotrwałą, spostrzegawczość
  • ankiety preferencji poznawczych (wykorzystywane także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych)
  • metoda kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona i treningu sensorycznego
  • mapy myśli wg T. i B. Buzana, Textize MindMap, Quick Draw, Auto Draw, One Note
  • elementy mindfulness, uważność, wizualizacja i relaksacja
  • Google Classroom