Centrum Edukacji SENSUS jest firmą szkoleniową istniejącą od 1993 roku.

Zajmujemy się organizacją i prowadzeniem treningów efektywnego uczenia się i twórczego myślenia.

Prowadzimy również szkolenia otwarte i zamknięte dla szkół, uczelni, firm i instytucji.

Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym lub grupowym.

Skontaktuj się z nami!

info@sensus.edu.pl

+48 503 592 125


Efektywna Nauka

Kurs poświęcony jest rozwijaniu zdolności skutecznego przyswajania wiedzy.

Podczas zajęć poruszane są takie zagadnienia jak zapamiętywanie, szybkie czytanie, koncentracja uwagi, motywacja, mapy myśli i inne.

Efektywna Nauka przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych — zawsze dopasowywana do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i umiejętności uczestników.

Pierwsze spotkanie wraz z przygotowaniem indywidualnego programu zajęć — bezpłatne!


Twórcze Myślenie

Kurs poświęcony jest rozwijaniu kreatywności, innowacyjności i postaw twórczych.

Podczas zajęć poruszane są takie zagadnienia jak generowanie pomysłów, rozwiązywanie problemów, myślenie wizualne, twórcze notowanie i inne.

Twórcze Myślenie przeznaczone jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych — zawsze dopasowywane do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i umiejętności uczestników.

Pierwsze spotkanie wraz z przygotowaniem indywidualnego programu zajęć — bezpłatne!